Yatırım yönetimi

Yatırım planlama, yönetme ve takibi konusunda eğitim verir, yazılım çözümleri geliştiririz.

Fizibilite hesaplama, maliyet çıkarma, yatırım riskleri analizi ve zaman planı oluşturma konularında tecrübelerimizle birlikte danışmanlık hizmeti sunarız.

  • Makine ve Tesis yatırımı konularında destek

Müşterilerimizin makine parkı ihtiyaçlarını, yeni tesis ya da labaratuvar, boyahane gibi yatırımlarına alternatif çözümler sunar, destekleriz.

İkinci el makine, tesis gibi konularda yönetim faaliyetlerine yardımcı oluruz.

  • Teşvik kredi başvurularında destek

Müşterilerimize ait projelerin hangilerinin teşvik kapsamına dahil olabileceği, ne tür projelere teşvik desteği sağlandığı konularında eğitimler verir. Teşvik projelerinde danışmanlık hizmeti sunarız.

Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Bankası vb birçok devlet ve kurumun teşvik kredileri konusunda ortak projeler geliştirir müşterilerimizin proje finansmanlarında alternatif çözümler sunarız.