Proje yönetimi

    • A, B ve C projelerinde destek

Müşterilerimize proje yönetimi konusunda eğitimler verir, tecrübemizi paylaşırız. Talep halinde müşterilerimizde oluşturulmuş proje ekiplerine projelerin yönetimi faaliyetiyle yardımcı oluruz.

Proje yönetiminde risk değerlendirmesi, maliyet belirleme ve zaman planı oluşturma ile proje raporlaması hakkında danışmanlık yaparız.