Lojistik süreçleri ile ilgili destek

Malzeme kabulden başlayıp imalat beslemeye kadar ve ürünün müşteriye gönderimini de kapsayan tüm lojistik süreçleri planlama dahil denetlenmesi ve iyileştirilmesi gereken noktaların belirlenmesinde danışmanlık hizmeti veririz.

Yeni devreye girecek olan ulusal / uluslararası lojistik süreçleri konusunda destek veririz.

FiFo, Çekme – itme, KANBAN, Barkod sistemi, Band besleme, Sepet yönetimi, Ambar ve stok yönetimi hakkında eğitimler verir, danışmanlıklar da yaparız.