İş güvenliği ve işçi sağlığı

Yasal düzenlemeler sonucu oluşan gereklilikler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunar, denetimlere müşterilerimizin hazır olması için destek oluruz.

İş ve işçi sağlığı konusunda sertifikalı uzmanlarımız tarafından denetim yapılan denetim sonucu tespit edilen uygunsuzluklar rapor halinde müşterilerimize sunulur.