Faaliyet Alanlarımız

 • Kalite yönetimi ve süreçleri:

Müşterilerimize uygun kalite yönetim sistemleri ve standartlarının en güncel versiyonları hakkında metodolojik eğitimlerin yanı sıra, devreye alınması ve sürekliliğinin sağlanması için yöntem ve uygulamaların geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti sunarız.

Kalite dokümantasyonu ve kalitenin sürekli olarak şirket bünyesinde yaşatılması için yazılım uygulamaları geliştirir ve devreye alırız.

Bu yazılım uygulamaları aynı zamanda standardın gerekliliklerine uygun olabilecek kalite sistemi sapmalarının önlenmesinde yardımcı oluruz.

  • Kalite Standartları

İşletmelerin dünyaca kabul görmüş kalite standartlarına (ISO9001:2015, IATF16949, VDA 6.3:2016) uyumluluğunu irdeler, eksiklikleri hakkında raporlar hazırlarız.

Sertifika denetimlerinde müşterilerimize yönlendirmelerimizle yardımcı oluruz.

  • Kalite hatalarının sistematik çözümü

İşletmelerin hizmet verdiği özel müşterilerinin taleplerine yönelik destek faaliyetlerin de bulunuruz.

Müşterilerimiz adına iç denetimler yapar, çalıştıkları alt tedarikçilere yönelik 2.taraf kalite denetimlerini (VDA 6.3, ISO/TS 16949, Potansiyel Analizi) gerçekleştiririz.

 • İyileştirme faaliyetleri:

Müşterilerimizin üretim, lojistik ve kalite maliyetlerini iyileştirmeye yönelik kabul görmüş metotlar hakkında eğitim veririz.

  • Otomotiv sanayi denetimi

Talep olması halinde müşterilerimize süreçleriyle ilgili analiz çalışmalarına yardımcı olur birlikte kayıpların tespit edilmesinde, önlenmesi için önerilerin belirlenmesinde destekte bulunuruz.

  • Hedeflerle yönetim

Stok, Sipariş, Nakliye, Zaman yönetimi konularında eğitim ve uygulama çözümleri sunarız.

Değer akışı analizleri hakkında eğitimler verir çalışmalara rehberlik ederiz.

Hedeflerle yönetimin şirket performansına katkısı konularında eğitimler veririz.

Yönetimin en tepesinden en alt personel kademesine kadar;

   • Hedef belirleme şekilleri
   • Hedeflerin takibi
   • Hedeflerin raporlanması
   • Hedeflere ulaşım
   • Hedef bazlı performans değerlendirmesi

konularında bilgilendirme yapar, danışmanlık hizmeti sunarız.

  •  Öneri sistemi

Müşterilerimiz için öneri sistemi geliştirme, öneri değerlendirme, devreye alma ve takibi konularında eğitim ve yazılım çözümleri sunarız.

Böylece tüm çalışanların etkin bir şekilde şirket kãrlılığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmasını teşvik eder, çalışanların şirket bağlılığı ve işi daha çok sahiplenmesine yönelik çalışmalarınızda danışmanlık veririz.

Öneri sisteminin yaygınlaşması ve sürekliliğinin arttırılmasına yönelik eğitim seminerleri düzenleriz.

 • Proje yönetimi:
  • A, B ve C projelerinde destek

Müşterilerimize proje yönetimi konusunda eğitimler verir, tecrübemizi paylaşırız. Talep halinde müşterilerimizde oluşturulmuş proje ekiplerine projelerin yönetimi faaliyetiyle yardımcı oluruz.

Proje yönetiminde risk değerlendirmesi, maliyet belirleme ve zaman planı oluşturma ile proje raporlaması hakkında danışmanlık yaparız.

 • Lojistik süreçleri ile ilgili destek:

Malzeme kabulden başlayıp imalat beslemeye kadar ve ürünün müşteriye gönderimini de kapsayan tüm lojistik süreçleri planlama dahil denetlenmesi ve iyileştirilmesi gereken noktaların belirlenmesinde danışmanlık hizmeti veririz.

Yeni devreye girecek olan ulusal / uluslararası lojistik süreçleri konusunda destek veririz.

FiFo, Çekme – itme, KANBAN, Barkod sistemi, Band besleme, Sepet yönetimi, Ambar ve stok yönetimi hakkında eğitimler veririz.

 • Tedarikçi yönetimi:

IATF 16949 Standartlarının da şart koştuğu tedarikçi seçme, geliştirme, devreye alma ve yönetme alanlarında edinmiş olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimlerimizle eğitim faaliyetleri gerçekleştiririz.

Tedarikçi hedeflerinin belirlenmesi, performanslarının hesaplanması ve takibine yönelik yöntem ve yazılım çözümleri sunarız.

Fason yönetimi ve tedarikçilere yönelik stratejiler belirlenmesinde destek oluruz.

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı:

Yasal düzenlemeler sonucu oluşan gereklilikler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunar, denetimlere müşterilerimizin hazır olması için destek oluruz.

İş ve işçi sağlığı konusunda sertifikalı uzmanlarımız tarafından denetim yapılan denetim sonucu tespit edilen uygunsuzluklar rapor halinde müşterilerimize sunulur.

 • Çevre sağlığı:

ISO-14001 çevre standardı hakkında eğitimler düzenler, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.

Yasal mevzuatlara uygun sertifikalandırma denetimi öncesi hazırlık denetimleri gerçekleştiririz.

İşletmede çevre bilincinin yaygınlaştırılması için faaliyetlerin planlanmasında ve örnek uygulamalar geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti sunarız.

Geri dönüşüm, çevreye uyumlu malzeme kullanımı, atıkların değerlendirilmesi ve çevreye zararlı olmasının önlenmesi için kullanılan yöntemler hakkında seminerler, eğitimler düzenleriz.

 • AR-GE çalışmaları:

AR-GE merkezi kurma, faaliyetlerini yönetme, patent edinme ve yurt içi – yurt dışı ortak stratejik AR-GE faaliyetlerine destek sağlar, gerek duyulan metodolojik eğitimleri veririz.

AR-Ge projeleriniz için yönetim danışmanlığı veririz.

AR-GE yatırım ve teşvikleri konusunda müşterilerimize destek oluruz.

 • Yönetim danışmanlığı:

Şirket yöneticilerine, yönetim teknikleri ve stratejileri hakkında danışmanlık yaparız. Kazan-Kazan, Durumsal yönetim..vb teknikler hakkında eğitimler verir Coaching hizmeti sunarız.

 • Yatırım yönetimi:

Yatırım planlama, yönetme ve takibi konusunda eğitim verir, yazılım çözümleri geliştiririz.

Fizibilite hesaplama, maliyet çıkarma, yatırım riskleri analizi ve zaman planı oluşturma konularında tecrübelerimizle birlikte danışmanlık hizmeti sunarız.

  • Makine ve Tesis yatırımı konularında destek

Müşterilerimizin makine parkı ihtiyaçlarını, yeni tesis ya da labaratuvar, boyahane gibi yatırımlarına alternatif çözümler sunar, destekleriz.

İkinci el makine, tesis gibi konularda yönetim faaliyetlerine yardımcı oluruz.

  • Teşvik kredi başvurularında destek

Müşterilerimize ait projelerin hangilerinin teşvik kapsamına dahil olabileceği, ne tür projelere teşvik desteği sağlandığı konularında eğitimler verir. Teşvik projelerinde danışmanlık hizmeti sunarız.

Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Bankası vb birçok devlet ve kurumun teşvik kredileri konusunda ortak projeler geliştirir müşterilerimizin proje finansmanlarında alternatif çözümler sunarız.

 • Yazılım çözümleri:

 Alanında rüştünü ispatlamış ve yazılım dünyasında olan güncel gelişmeleri takip eden ekibimizle müşterilerimize yazılım çözümleri sunarız.

Yazılım gereksinimlerini müşterilerimizle ortaklaşa belirler uygun yazılım paketlerimizi sunarız. Özel talep olması halinde butik yazılım çözümleri geliştiririz.

Yazılımlarımızın tam olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmasına edinmiş olduğumuz sanayi deneyimlerini katarak özen gösterir; kurulum, eğitim, bakım ve güncelleme hizmetleri sunarız.

 • Şirket tanıtımı:

Profesyonel ekibimiz ile müşterilerimizin tesislerine, faaliyetlerine ait tanıtım filmleri hazırlar, medya ve internetin gücü ile etkin tanınırlığın artmasını sağlarız. Reklam filmlerinin çekimlerini tecrübeli ve uzman ekibimizle hazırlarız.

Uygun gördüğümüz müşterilerimizle birlikte fuar ve kongre organizasyonlarına katılır, müşteri menfaatlerine yönelik ortak tanıtma ve ticari iş birliklerinin sağlanmasına yardımcı oluruz.

Şirketimizin var olan yerli ve yabancı bağlantılarıyla uygun kriterlerde olan müşterilerimize aracılık ederiz.

 • Şirket evlilikleri:

Ulusal şirketlerimizden uluslararası platformda hareket edebileceklerine inandıklarımız müşterilerimiz için yabancı sermayeli firmalar ile şirket evliliklerinde destek verebiliriz.