İyileştirme faaliyetleri

Müşterilerimizin üretim, lojistik ve kalite maliyetlerini iyileştirmeye yönelik kabul görmüş metotlar hakkında eğitim veririz.

  • Otomotiv sanayi denetimi

Talep olması halinde müşterilerimize süreçleriyle ilgili analiz çalışmalarına yardımcı olur birlikte kayıpların tespit edilmesinde, önlenmesi için önerilerin belirlenmesinde destekte bulunuruz.

  • Hedeflerle yönetim

Stok, Sipariş, Nakliye, Zaman yönetimi konularında eğitim ve uygulama çözümleri sunarız.

Değer akışı analizleri hakkında eğitimler verir çalışmalara rehberlik ederiz.

Hedeflerle yönetimin şirket performansına katkısı konularında eğitimler veririz.

Yönetimin en tepesinden en alt personel kademesine kadar;

  • Hedef belirleme şekilleri
  • Hedeflerin takibi
  • Hedeflerin raporlanması
  • Hedeflere ulaşım
  • Hedef bazlı performans değerlendirmesi

konularında bilgilendirme yapar, danışmanlık hizmeti sunarız.

  •  Öneri sistemi

Müşterilerimiz için öneri sistemi geliştirme, öneri değerlendirme, devreye alma ve takibi konularında eğitim ve yazılım çözümleri sunarız.

Böylece tüm çalışanların etkin bir şekilde şirket kãrlılığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmasını teşvik eder, çalışanların şirket bağlılığı ve işi daha çok sahiplenmesine yönelik çalışmalarınızda danışmanlık veririz.

Öneri sisteminin yaygınlaşması ve sürekliliğinin arttırılmasına yönelik eğitim seminerleri düzenleriz.