Çevre sağlığı

ISO-14001 çevre standardı hakkında eğitimler düzenler, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.

Yasal mevzuatlara uygun sertifikalandırma denetimi öncesi hazırlık denetimleri gerçekleştiririz.

İşletmede çevre bilincinin yaygınlaştırılması için faaliyetlerin planlanmasında ve örnek uygulamalar geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti sunarız.

Geri dönüşüm, çevreye uyumlu malzeme kullanımı, atıkların değerlendirilmesi ve çevreye zararlı olmasının önlenmesi için kullanılan yöntemler hakkında seminerler, eğitimler düzenleriz.